Miljön

Nybergs Varpet är beläget på ön Vessölandet – som närmaste grannar finns tallskog, flaka berg och Äggskärsfjärden.
1. Nyberg Varpets huvudbygnad, uppe på berget
2. Strandbastu (i privat användning)
3. Mindre brygga, simstege
4. Hamn
5. Uthus
6. Naturstig