Miljön

Nybergs Varpet är beläget på ön Vessölandet – som närmaste grannar finns tallskog, flaka berg och Äggskärsfjärden.
1. Nyberg Varpets huvudbygnad, uppe på berget
2. Strandbastu
3. Mindre brygga, simstege
4. Hamn
5. Uthus
6. Naturstig