Hitta till oss!

Då man kommer till Borgå centrum västerifrån svänger man före bron till Magnus Erikssons gatan till höger och håller därefter vänster körfil. Vid första trafikljuset vänder man till vänster.

Genast efter Alexandersgatans bro svänger man till höger och kommer ut på Ågatan som fortsätter som Strandgatan, senare som landsväg 1552 (de första 6 km) och landsväg 1551 (skyltning mot Sondby). Denna väg körs ca 18 km från Borgå tills man på höger hand har Långholmsvägen och skylten Nybergs Varpet.

Denna väg kör man till ändan av en ca 2,3 km lång raksträcka (backe upp och backe ner) där man till vänster har till höger postlådor. Härifrån fortsätter man ännu ca 300 m längs Långholmsvägen tills det första vägskälet till höger med skylten Nybergs Varpet. Man kör denna väg till slut ca. 400 m och är framme.

Google karta


Sjövägen till Nybergs Varpet?

Nybergs Varpet ligger vid havsstranden, och på gångavstånd finns vår hamn vars djup är 2 m.
Om ni kommer med båt vänligen meddela oss på förhand så kommer vi till bryggan och möter er!

Sjökortssida 622
60° 15,3'
25° 44,7'

TIPS! Kom från Borgå med t.ex. Skärgårdslinjens båtar Fredika eller Sandra. Från vår hamn är det också lätt att sticka ut på en segeltur med t.ex. jakten m/aux Alexandra jahdilla eller galjasen m/aux Marita. Begär tilläggsinfo!